Férový tender je iniciatívou Klubu reklamných agentúr Slovenska

Férový tender podporujú