Férový tender je iniciatívou
Klubu reklamných agentúr Slovenska

Férový tender
icon Desať pravidiel, ktoré dávajú tendru zmysel

Iniciatíva Férový tender má za cieľ poskytnutím návodu a odporúčaní na efektívne tendrovanie pomáhať zadávateľom a agentúram kreatívnej brandže.

Naše odporúčania sú založené na príkladoch najlepšej praxe zo Slovenska a zahraničia a tiež na dlhodobej znalosti agentúrneho a klientskeho prostredia. Hoci je uplatňovanie princípov férového tendra dobrovoľné, veríme, že čo najširšie využitie týchto odporúčaní prinesie benefity všetkým účastníkom.

Briefy na stiahnutie

Férový tender
vznikol z iniciatívy icon

Reprezentujeme

Celkový počet agentúr

0
icon

Celkový obrat za rok 2022

0
icon mil. €

Desatoro Férového
icon tendra

Klient zúčastnené agentúry transparentne informuje o dôvode tendra, o menách pozvaných agentúr, o doterajšej spokojnosti s už zrealizovanými kampaňami, o tom, kto rozhoduje v tendri, o objeme a charaktere spolupráce, ktorú od víťaznej agentúry očakáva.

Posúdenie spôsobu riadenia tendra podľa pravidiel Férového tendra nie je porušením NDA a vzájomných podmienok spolupráce.

Klient môže v úvodných kolách tendra osloviť ľubovoľný počet agentúr a urobiť si prehľad trhu (ak klient nemá aktuálny prehľad o agentúrach, o ich kondícii, o ich prácach a klientoch). V týchto kolách ich požiada o prezentáciu credentials alebo môže zorganizovať „chemistry meeting“, kde má možnosť osobne spoznať bližšie agentúru, jej ľudí, spôsob práce a výsledky, ktoré agentúra dosahuje. Po prezentáciách si klient vyberie maximálne 4 agentúry, ktoré pozve do ostrého kola/kôl tendra, kde už požaduje vypracovanie výstupov na jeho tendrové zadanie.

Klient na začiatok presne definuje počet kôl, čo v jednotlivých kolách od agentúr očakáva a aký je presný harmonogram tendra a dokedy najneskôr urobí vyhodnotenie jednotlivých kôl a celého tendra. Ak sa klient rozhodne urobiť ostrý výber dvojkolový, tak úlohou druhého kola by malo byť primárne zapracovanie pripomienok k prezentácii z prvého kola alebo len cenová ponuka, ale už len pri dvoch finálnych agentúrach.

Férový tender neslúži na preverenie a motiváciu existujúcej agentúry, zníženie jej ceny a neslúži na získanie informácií o trhu, konkurencii alebo na získanie nápadov na komunikáciu brandu či produktu. Výsledkom tendra je formálne uzavretie spolupráce (zmluva/objednávka) s víťazom tendra.

Férový tender nemá byť databázou nápadov na všetky produkty klienta. V prípade tendra rátajúceho s viacročnou spoluprácou s agentúrou, by mal klient požadovať stratégiu a kreatívne riešenie /mediálnu stratégiu najviac na 3 produkty / 3 brandy / 3 kampane / 3 zadania. Počet prezentovaných konceptov by mal ostať na zvážení agentúry. Agentúry dostanú na vypracovanie výstupov časový priestor minimálne 5 až 6 týždňov (v prípade vypracovania výstupov pri eventoch 3 až 4 týždne). V prípade tendra rátajúceho s ročnou a kratšou spoluprácou (v prípade tendra na služby mediálnej agentúry spoluprácou na minimálne jeden kalendárny rok) by mal požadovať klient kreatívne /strategické /plánovacie riešenia na max. 2 produkty / brandy / kampane / zadania. Agentúry dostanú na vypracovanie výstupov časový priestor minimálne 3 až 4 týždne.

Férový tender pri projektových (jednokampaňových tendroch) (v prípade tendra na služby mediálnej agentúry spoluprácou na minimálne jeden kalendárny rok) transparentne informuje aspoň o hrubom rozpočte na kampaň /zadanie /event a jeho rozdelenie na médiá, produkciu a prácu agentúry (okrem eventov, kde sa rozpočet nedelí). Pri produkcii definuje výšku rozpočtu na túto položku, aby agentúry mohli priniesť uskutočniteľné riešenia.

Ak klient vyberá agentúru na viacročnú spoluprácu a forma odmeňovania bude mesačné / ročné fee v prípade mediálnych agentúr fee vo forme % z takto definovaného rozpočtu, tak klient pripraví:

  • predpokladaný rozsah hodín jednotlivých agentúrnych pozícií a ich požadovanú prax a tie dá agentúram doplniť len o hodinové sadzby týchto pozícií, alebo
  • ročný scope of work, ktorý dá agentúram naceniť, alebo
  • v prípade tendra na služby mediálnej agentúry tendrovaný ročný mediálny obrat, ktorý dá agentúram naceniť.

Férový tender obsahuje presne definované hodnotiace kritériá a ich váhu pri rozhodovaní. Ľudia, ktorí majú rozhodujúce slovo vo výbere agentúry sú prítomní pri všetkých kľúčových fázach tendra, ale najmä pri prezentáciách agentúr.

Pri Férovom tendri má agentúra možnosť debriefu za účasti kľúčových ľudí klienta a osobnej prezentácie strategicko-kreatívnych výstupov. Agentúra má nárok na osobnú spätnú väzbu, t.j. konštruktívny feedback na vypracované a prezentované výstupy po prezentácii alebo po vyhodnotení tendra.

Zmluva, ak ju dodáva klient, musí byť obojstranne vyvážená, bez diskriminácie agentúry, bez nezmyselne vysokých pokút a neprimerane dlhých splatností faktúr. Klient umožní agentúre zmluvu pripomienkovať.

Posúdenie spôsobu riadenia tendra podľa pravidiel Férového tendra nie je porušením NDA a vzájomných podmienok spolupráce.

Pri väčšom rozsahu výstupov požadovaných od agentúr (rozpracovanie nad rámec ideových konceptov) vo Férovom tendri klient poskytuje skicovné, alebo inú formu finančnej odmeny, ako prejav úcty k vykonanej práci a hodinám strávených na realizácii tendra.

Zástupcovia asociácií
o Férovom tendri icon

01
Na tendroch, ktoré nie sú vedené podľa princípov Férového tendra minie marketingová branža podľa interných prieskumov ročne v priemere 4,5 milióna eur. Ide predovšetkým o potenciál a know-how ľudí, ktoré sa dajú využiť aj oveľa prospešnejšie, napríklad na pomoc neziskovému sektoru.
Peter Kontra
Peter Kontra
KRAS
02
Dobre vedený tender maximalizuje šancu na úspech a kvalitu budúceho partnerstva medzi klientom a agentúrou. A práve to je hlavným cieľom tendra.
Soňa Lexmanová
Soňa Lexmanová
APRSR
03
Férový tender sa uskutočňuje maximálne medzi štyrmi agentúrami. V prípade, že zadávateľ vopred zmapuje trh a pozve agentúry s najlepším fitom, je to dostatočný počet pre kvalitné rozhodnutie.
Braňo Polák
Braňo Polák
AMA
04
Keď sú kritériá jasné od začiatku a následne sa z feedbacku dozviete, prečo ste neuspeli, nezostane horká pachuť a tiež viete so získanými informáciami ďalej pracovať.
Tomáš Ručkay
Tomáš Ručkay
BTLka
05
Okrem zjavných benefitov môžu iniciatívy, akou je aj férový tender našu spoločnosť posilniť a posunúť ju bližšie k stavu, kde férovosť bude považovaná za samozrejmosť a nie za slabosť.
Rasťo Bahurinský
Rasťo Bahurinský
ADMA

Klub reklamných agentúr Slovenska

Sídlo:

Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava
IČO: 3174 5474

Silvia Cyprichová,
výkonná riaditeľka
silvia.cyprichova@kras.sk
+421 907 025 752

Kontakty na asociácie

ADMA:

Asociácia digitálnych marketingových agentúr
Pod Strážami 13
831 01 Bratislava

Lucia Filipová,
generálny sekretár
sekretar@adma.sk
+421 911 720 721

AMA:

Asociácia mediálnych agentúr
Panónska cesta 7
851 04 Bratislava

Braňo Polák,
podpredseda
brano.polak@starmedia.sk
+421 905 430 267

APRSR:

Asociácia public relations SR
Šustekova 51
851 04 Bratislava

Soňa Lexmanová,
prezidentka
prezidentka@asociaciapr.sk
+421 903 905 658

BTL:

Komunikačná asociácia
Sreznevského 3
831 03 Bratislava

Tomáš Ručkay,
prezident
btlka@btlka.sk
+421 905 244 420